Biznet Sdn Bhd

Where technology begins..

Saturday, 26 May 2012

Week 6

Week 5

Week 3

Week 2

Week 1

Sunday, 15 April 2012

EUREKA

Tarikh : 15 April 2012

Untuk aktiviti hari ini, setiap kumpulan ditugaskan untuk membawa item-item seperti berikut :
 • 2 item atau barang yang tidak digunakan lagi
 • 5 keping kertas A4 warna dan 3 keping kertas A4 putih
 • 1 botol gam
 • 1 gulung cello-tape
 • 1 gulung tali rupia
 • Gunting / pisau
Kami ditugaskan untuk mencipta 1 produk yang berinovasi berasaskan barangan yang telah dibawa iaitu USB Fan dan melakukan pembaharuan atau penambahbaikan kepada barangan tersebut. Strategi yang dipelajari adalah mengikut The Blue Ocean Strategy.

Berikut adalah produk yang kami hasilkan iaitu “Outdoor Baby Play Kit” seperti pada gambar di bawah :


Sunday, 1 April 2012

Product Ideas in Different Context


Tarikh : 1 April 2012


Aktiviti minggu ini menerangkan tentang ‘Product Ideas & Marketing’ dan kami ditugaskan untuk memberi idea produk berdasarkan keadaan persekitaran iaitu di Egypt, Grand Prix, Beach & Sea.

Kumpulan kami telah memilih  Egypt sebagai lokasi untuk pasaran produk kami iaitu Wifi Sunglasses. Kami perlu hasilkan produk yang kreatif dan boleh dipasarkan berdasarkan konsep 4’P of Marketing iaitu :


 1. Product – idea produk yang dapat memberi faedah, ciri-ciri unik dan mempunyai kelebihan
 2. Price – harga yang berpatutan dan munasabah
 3. Place – produk berdasarkan keadaan persekitaran dan persaingan
 4. Promotion – strategi untuk memasarkan produk
 5. Peopletarget pengguna produk yang dipasarkan


Kesimpulan daripada aktiviti ini, untuk menghasilkan produk yang kreatif, kita mesti mencipta barangan yang mempunyai perbezaan / keunikan walaupun barangannya sama dengan orang lain. Seperti kata-kata ini “Being creative is the ability to think outside the box”.