Company Members


 
MUHAMMAD HAFEZ BIN BESHARUDDIN
Chief Executive Officer

MUHAMMAD NAZRI BIN ISMAIL
Research & Development Director

JULAINA NASRINA BINTI MOHD NASIR
Marketing & Operation Director

FATIN FARIZA BINTI NOORANIS
Administration & Finance Director