Sunday, 18 March 2012

Entrepreneur's Profiling

Tarikh : 18 Mac 2012

Untuk aktiviti hari ini, kami dapat menentukan personaliti diri dengan cara menanda kenyataan yang paling tepat dan sesuai dengan perwatakan masing-masing.

Kenyataan tersebut akan dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu A, B, C dan D. Apabila selesai menjawab ke semua kenyataan tersebut, jumlah akan dikira bagi setiap bahagian dan diplotkan pada gambarajah Carta Radar.

Keempat-empat titik setiap bahagian disambung dan menghasilkan  gambarajah berbentuk layang-layang yang menggambarkan peta otak kita.

Rumusan:

Kesimpulannya, bentuk yang terhasil dari peta otak ini adalah gambaran personaliti diri terhadap kecenderungan minat dan kemahiran yang ada pada diri masing-masing.

Di bawah adalah gambarajah yang telah diambil di dalam kelas :